Derecho de Autor, Copyright by author, Urheberrechte für Autor
Garzón Blanco

Common Egret

Casmerodius albus

Fotografiado en la laguna de Tres Palos, Guerrero, México

Photo taken at the Tres palos lagoon, Guerrero, México